MICROSOFT VƯỢT QUA APPLE VỚI TỔNG GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU $851 TỶ


NEW YORK, New York (AP) – Nỗ lực tập trung vào lănh vực xây dựng hệ thống cung cấp và lưu trữ đủ mọi loại tài nguyên điện toán, kể cả nhu liệu, cương liệu, và dữ kiện, gọi là “cloud computing” (điện toán đám mây), đă giúp công ty Microsoft vượt qua Apple để trở thành công ty có giá trị cao nhất thế giới.

Chỉ mới vài năm trước đây, t́nh h́nh của công ty nhu liệu này không sáng sủa cho lắm, một phần v́ số người mua giấy phép sử dụng “operating system” (hệ điều hành) Windows giảm mạnh cùng với sút giảm trong số bán của máy điện toán cá nhân.

Tuy nhiên, dưới sử lănh đạo của Tổng Giám Đốc Satya Nadella, công ty Microsoft có sự ổn định khi chuyên chú vào lănh vực nhu liệu và dịch vụ cung cấp qua Internet, tức là cloud computing, và kư kết các giao kèo lâu dài.

Công ty Microsoft nay đang trong t́nh trạng phục hồi, vượt qua Facebook, Google, Amazon và các công ty kỹ thuật cao hàng đầu của Mỹ cũng như của thế giới.

Apple đă là công ty có giá trị cao nhất sau khi chiếm chỗ của Exxon Mobile hồi đầu thập niên này. Công ty Microsoft trong tuần này đă mấy lần vượt qua Apple, nhưng không hoàn toàn chiếm ngự vị trí này cho tới Thứ Sáu, ngày 30 Tháng Mười Một, khi tổng giá trị cổ phiếu công ty lên tới $851 tỷ so với công ty Apple là $847 tỷ.

Microsoft vươn lên được vị trí mới một phần cũng v́ cổ phiếu của Apple giảm gần 20% trong Tháng Mười Một, trong khi Microsoft chẳng thay đổi là bao nhiêu.

Sau khi ông Nadella lên giữ chức CEO, ông dồn nỗ lực của công ty vào các dịch vụ thương mại, đặc biệt là cloud computing, nay chiếm khoảng 25% trị giá doanh thu của công ty, trong khi Windows nay chỉ là một phần nhỏ.

View more latest threads same category: