BÁC SĨ NGƯỜI Ư SẮP GIẢI QUYẾT CẤY GHÉP ĐẦU NGƯỜI SỐNG LẦN ĐẦU TIÊN


VIENNA, Áo (NV) – Ông Sergio Canavero, một bác sĩ người Ư, cho biết ông chuẩn bị thực hiện một cuộc giải phẫu cấy ghép đầu người đầu tiên.

Theo tin của USA Today, trong một cuộc họp báo ở Vienna, Áo, ông Canavero cho biết sẽ thực hiện cuộc giải phẫu ở Trung Quốc, v́ Hoa Kỳ và Âu Châu không cho phép.

Ông cho rằng điều này sẽ giúp Trung Quốc đứng đầu trong nhiều lănh vực, trong đó có y học.

Ông và Bác Sĩ Xiaoping Ren sẽ cấy ghép một đầu người không có bệnh vào cơ thể khỏe mạnh của một bệnh nhân bại năo.

Cả hai người đều là người Trung Quốc, và ông Canavero không cho biết danh tánh của họ.

Cuộc giải phẫu này sẽ tốn $100 triệu, và sẽ do vài chục bác sĩ giải phẫu và chuyên gia thực hiện.

Ông Canavero cho biết, trong vài ngày nữa, Bác Sĩ Xiaoping Ren sẽ cho biết ngày thực hiện cuộc giải phẫu cấy ghép đầu người.

Nhiều bác sĩ cho rằng cuộc giải phẫu này đụng đến tự nhiên của con người.

Ông Canavero cho biết thêm ông và các đồng nghiệp Trung Quốc đă tập dợt cấy ghép trên xác người rất nhiều lần, nhưng chưa làm trên người sống bao giờ.

View more latest threads same category: