Love Telling Chinh Thu GỞI ĐẾN ALL ... Rượu là thứ để say, nhưng hăy say thật ngọt ngào. T́nh là thứ để “điên”, nhưng hăy điên thật êm ái.... Da Huong GỞI ĐẾN ALL ... NÓI KHÔNG VỚI HÀNG TRUNG CỘNG ...

vBulletin Message

You have been banned for the following reason:
No reason was specified.

Date the ban will be lifted: Never