Love Telling Kenny Tuan GỞI ĐẾN ALL ... Tôi không buồn khi bạn lừa dối tôi. Tôi buồn vì từ bây giờ tôi không thể tin bạn được nữa... Kenny Tuan GỞI ĐẾN ALL ... Tôi sẽ tha thứ nhưng tôi sẽ không quên. Tôi hy vọng bạn biết bạn đã đánh mất sự tôn trọng của tôi....

vBulletin Message

You have been banned for the following reason:
No reason was specified.

Date the ban will be lifted: Never