Love Telling Da Huong GỞI ĐẾN ALL ... Mỗi người bạn đặt niềm tin vào đều coi như được bạn đưa tận tay một con dao. Với con dao, họ có thể bảo vệ b&#7841... Da Huong GỞI ĐẾN ALL ... Hăy luôn giữ bạn bè ở gần và hăy giữ kẻ thù ở gần hơn nữa. (Keep your friends close, keep your enermy closer.) ...

vBulletin Message

You have been banned for the following reason:
No reason was specified.

Date the ban will be lifted: Never