Love Telling HOAI THU GỞI ĐẾN ALL ...Lời nói dối không có chân, nhưng tai tiếng th́ có cánh. A lie has no leg, but a scandal has wings. Thomas Fuller ... TRACY NGUYEN GỞI ĐẾN ALL ... Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng Em chở mùa hè của tôi đi đâu?.......

vBulletin Message

You have been banned for the following reason:
No reason was specified.

Date the ban will be lifted: Never