Love Telling Khanh Ha GỞI ĐẾN ALL ... Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ...Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha...... Viễn xứ GỞI ĐẾN ALL ... VIỆT NAM ƠI! VIỆT NAM TÔI ĐÂU??? ...

vBulletin Message

You have been banned for the following reason:
No reason was specified.

Date the ban will be lifted: Never