Love Telling Khanh Ha GỞI ĐẾN ALL ... Nước biển mênh mông không đong đầy t́nh Mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha. ... Khanh Ha GỞI ĐẾN ALL ... Đi khắp thế gian không ai sánh bằng Mẹ. Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn Cha ...

vBulletin Message

You have been banned for the following reason:
No reason was specified.

Date the ban will be lifted: Never