Love Telling TRACY NGUYEN GỞI ĐẾN ALL ... Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng Em chở ma h của ti đi đu?....... TRACY NGUYEN GỞI ĐẾN ALL ... Bng phượng đỏ cuối cng st lại giữa ma thu... Chiều như thể v tnh đi qua ng......

vBulletin Message

You have been banned for the following reason:
No reason was specified.

Date the ban will be lifted: Never