Love Telling Khanh Ha GỞI ĐẾN ALL ...Lá vàng thu rơi trong chiều trở gió...Nắng thu tàn ru nhẹ nỗi buồn vương... ... Khanh Ha GỞI ĐẾN ALL ......Chợt ta ghé lại chiều nơi lối cũ...Những dấu chân xưa giờ phủ xanh rêu......

vBulletin Message

You have been banned for the following reason:
No reason was specified.

Date the ban will be lifted: Never