Love Telling Da Huong GỞI ĐẾN ALL ... Con sẽ không đợi một ngày kia Khi mẹ mất đi mới giật ḿnh khóc lóc Những ḍng sông trôi đi có trở lại bao giờ?... ... Da Huong GỞI ĐẾN ALL ...RẰM THÁNG 7 - LỄ VU LAN - MÙA BÁO HIẾU AUGUST 17.2016 ...

vBulletin Message

You have been banned for the following reason:
No reason was specified.

Date the ban will be lifted: Never