PDA

View Full Version : LỜI YU 1. THAY LỜI MUỐN NI
 2. BỨC THNG ĐIỆP YU THƯƠNG THẦM LẶNG
 3. EM TIN CHNG TA L CỦA NHAU
 4. LỜI XIN LỖI CHN THNH CỦA ANH ĐẾN EM
 5. HY ĐỂ QU KHỨ NGỦ YN
 6. ANH CHỜ NƠI TRI TIM EM LN TIẾNG
 7. YU V ĐAU
 8. CHỜ ĐỢI MONG MANH
 9. NGY MAI RỒI SẼ RA SAO?
 10. NỖI NHỚ...
 11. CHO MỘT CUỘC TNH Đ XA
 12. KẾT THC
 13. THM MỘT LẦN NỮA NƯỚC MẮT ANH RƠI
 14. MUỐN ĐƯỢC ĐI HẾT CON ĐƯỜNG CNG ANH
 15. GIẤC MƠ CỦA EM
 16. NGY SAU SỎI Đ CŨNG CẦN C NHAU
 17. MƯA V EM
 18. DNH CHO ANH
 19. MONG BNH AN LUN BN ANH
 20. XIN LỖI & CM ƠN
 21. GỚI NGƯỜI ĐN NG KHNG YU TI...
 22. NGHỊCH L CỦA TNH YU
 23. GỞI LỜI CHO GI
 24. BẦU TRỜI LUN NGẬP NẮNG KHI C ANH
 25. HY ĐỂ TNH YU TRONG EM
 26. CHO ANH LỜI THẬT TỪ TRI TIM EM
 27. HY ĐỂ EM ĐƯỢC YU ANH LẦN NỮA
 28. MNH Đ BỎ QUA NHAU
 29. LẠI NHỮNG CHIỀU MƯA
 30. EM NHỚ ANH...
 31. TRI TIM ANH THUỘC VỀ EM...
 32. TRONG CT C MỘT TRI TIM
 33. MIỀN K ỨC
 34. XIN HY ĐỂ EM RA ĐI
 35. V SAO ANH LẠI YU EM
 36. C LẼ NO TA YU NHAU?
 37. TRI TIM CỦA ANH
 38. CƠN MƯA V KỶ NIỆM
 39. CHIẾC O TNH YU
 40. V TNH YU VỐN RẤT TỰ NHIN
 41. MA ĐNG...C ĐƠN
 42. GỬI EM MỘT ĐA NGỌC LAN
 43. MNH BUNG TAY ANH NH!
 44. QUẢ CAM GING SINH
 45. EM SẼ CHỈ GIỮ LẠI NHỮNG ĐIỀU ĐẸP ĐẼ
 46. NN ĐI...V ĐỪNG YU EM NỮA
 47. MƯA XUN HAY GIỌT NƯỚC MẮT EM?
 48. LỜI YU THƯƠNG GỞI NGY CUỐI NĂM
 49. Ở MỘT NƠI NO Đ KHNG EM ANH C HẠNH PHC?
 50. NI VỚI ANH ĐIỀU NHỚ NHUNG
 51. BỎ LẠI ĐẰNG SAU NHẠT NHA PHAI DẤU
 52. CHƯA GẶP MẶT VẪN YU
 53. ANH XIN LỖI...V Đ ĐỂ MẤT EM...
 54. HY YU NHAU ĐI
 55. BAO NHIU CHO ĐỦ YU THƯƠNG
 56. BNG KHUNG NGY CUỐI TUẦN
 57. EM MUỐN TM LẠI EM CỦA NGY XƯA
 58. NHỮNG LỜI YU THƯƠNG NỔI TIẾNG
 59. HNH NHƯ Đ BUNG TAY
 60. NHỮNG LỜI CẦU HN KH QUN
 61. LỜI CẦU HN TRONG MƯA
 62. YU V HIỂU
 63. MNH CHIA TAY, ANH NH!
 64. ĐỂ DNH CHT KỶ NIỆM
 65. MIỀN NGƯỢC NẮNG
 66. TNH YU L G HẢ EM?
 67. HẠNH PHC ĐI QUA
 68. EM TIN, NẾU THỰC SỰ L CỦA NHAU, ANH SẼ QUAY VỀ...
 69. ĐỪNG NU TAY EM, ĐỂ EM VỀ VỚI THỰC TẠI CỦA MNH
 70. ĐỪNG KHIẾN EM MỘT MNH LẠC LNG TRONG NHỮNG TIẾNG CƯỜI
 71. CHC ANH HẠNH PHC BN NGƯỜI ANH Đ CHỌN
 72. YU MỘT NGƯỜI MI MI, CŨNG KHNG PHẢI L KH....
 73. XIN LỖI! ANH CHỈ L GIẤC MƠ...
 74. TA ĐI TM MỘT TIẾNG CHẠM MI
 75. HY HẠNH PHC ANH NH!
 76. ẨN SỐ TNH YU
 77. XUN NHỚ EM
 78. HẸN MỘT TNH YU
 79. CHO EM KHUNG TRỜI BNH YN
 80. NHỚ V KHNG THỂ QUN
 81. NHỚ
 82. ANH C V TNH NHỚ ĐẾN EM?
 83. YU XA
 84. GIẬT MNH TA L G TRONG NHAU?
 85. CHỈ TẠI GI MA
 86. CHUYỆN TNH MNH NHƯ MỘT KHC CA BUỒN
 87. GC KHUẤT CỦA TM HỒN EM
 88. CHƯA BAO GIỜ ANH HẾT YU EM...
 89. EM SẼ BUNG TAY ANH
 90. VIẾT CHO NGƯỜI EM YU
 91. XIN CHT NẮNG VỀ VỚI KHOẢNG TRỜI EM
 92. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
 93. HƠN CẢ YU THƯƠNG
 94. GẶP NGƯỜI NHƯ THỂ TRĂM NĂM
 95. NIỀM HẠNH PHC GIẢN ĐƠN
 96. VƠI ĐẦY
 97. CẢM ƠN V ANH Đ "NỠ" RỜI XA EM
 98. KẺ LỠ CHUYẾN TU HẠNH PHC
 99. VIẾT CHO YU THƯƠNG Đ XA
 100. NHỚ MỘT NGƯỜI Đ ĐI NGANG QUA CUỘC ĐỜI TI
 101. 3 LƯU TRNH BỊ "LỪA TNH, LỪA TIỀN" KHI YU
 102. ĐỪNG BAO GIỜ VỘI V NI LỜI YU
 103. ANH VẪN MI MI YU EM
 104. ĐỪNG BAO GIỜ RỜI XA EM NH!
 105. PHẢI CHĂNG L ĐỊNH MỆNH?
 106. EM GỌI Đ L HẠNH PHC
 107. MỘT LẦN BUNG TAY, MỘT ĐỜI HỐI TIẾC
 108. KHNG C EM, Ở BẤT CỨ ĐU ANH CŨNG CẢM THẤY C ĐƠN
 109. B X...ANH XIN LỖI EM...
 110. KỶ NIỆM TNH YU
 111. ANH KHNG PHẢI CY TO NHƯNG ANH SẼ L BNG MT CHO RING EM
 112. PHA SAU NHỮNG CUỘC TNH
 113. BUNG TAY
 114. NẾU NHƯ...
 115. LỄ TNH NHN, YU NHƯ NGƯỜI TA YU NHAU!
 116. EM, ĐỪNG TỰ THU MNH VO GC CỦA RING EM!
 117. BỐN CẢM GIC ĐAU ĐỚN NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI
 118. KHNG THUỘC VỀ NHAU
 119. XIN ĐỪNG LM KHỔ NHAU
 120. SI GN, EM GẶP ANH!
 121. NUI DƯỠNG TNH YU BẰNG LỜI MẬT NGỌT
 122. CM ƠN HẠNH NGỘ
 123. ĐỪNG BẮT EM QUN QU KHỨ...
 124. LẠI C MỘT MA CHIA TAY NHƯ THẾ...
 125. ĐỘC THN KIU HNH
 126. NGƯỜI YU, NGƯỜI TNH V TRI KỶ...
 127. YU MỘT NGƯỜI TRƯỞNG THNH
 128. ANH CN NỢ EM MỘT ĐỜI HẠNH PHC
 129. TI YU
 130. TNH ẢO QUA ĐI, NỖI ĐAU THẬT CN MI
 131. THNG CHN VỀ RỒI, EM C NHỚ ANH KHNG?
 132. ĐỪNG VỘI LẤY CHỒNG
 133. YU NGƯỜI NHƯNG CŨNG ĐỪNG QUN YU MNH
 134. QUN KHNG C NGHĨA L KHNG CN NHỚ!
 135. ĐIỀU SAU CNG EM MUỐN NI
 136. ĐIỀU ĐNG SỢ NHẤT KHNG PHẢI HẾT YU M L SỰ C ĐƠN
 137. YU NHAU THẬT TỬ TẾ ANH NH!
 138. NHỮNG VNG TAY M NGANG CUỘC ĐỜI
 139. THỜI GIAN QUA ĐI, TUỔI XUN KHNG TRỞ LẠI ĐỪNG ĐỂ BẢN THN PHẢI HỐI TIẾC NHỮNG Đ
 140. 7 CU NI "CHẲNG MẤT TIỀN MUA" NHƯNG KHIẾN TNH YU BỀN CHẶT