PDA

View Full Version : NHẠC HA TẤU 1. THNH PHỐ BUỒN - SAXO by L TẤN QUỐC
 2. NHỮNG TNH KHC BẤT TỬ 1 & 2 - HA TẤU
 3. SAXO ARTIST by THANH LM
 4. THE BEST Of PAUL MAURIAT - FRENCH HIT COLLECTION
 5. THE BEST Of PAUL MAURIAT - WITH LOVE
 6. THE BEST Of PAUL MAURIAT - TRANSPARENCE
 7. THE BEST Of PAUL MAURIAT - AROUND THE WORLD
 8. UNFORGETTABLE Hits - GUITAR
 9. UNFORGETTABLE Hits - PANPIPES
 10. UNFOGETTABLE Hits - CLARINET
 11. NHỚ MƯA SI GN - HA TẤU GUITAR VĨNH TM Vol 1 -
 12. LỜI BUỒN THNH - NHẠC TRỊNH CNG SƠN - HA TẤU GUITAR VĨNH TM Vol 2
 13. TNH KHC CHIỀU MƯA - HA TẤU - GUITAR VĨNH TM Vol 3
 14. ĐN BẦU PHẠM ĐỨC THNH - NGỒI TỰA MẠN THUYỀN - HA TẤU
 15. ĐN BẦU PHẠM ĐỨC THNH - LNG TI - HA TẤU
 16. ĐN BẦU PHẠM ĐỨC THNH - GIỌT MƯA THU - HA TẤU
 17. ĐN BẦU PHẠM ĐỨC THNH " ĐẶC BIỆT " - HA TẤU( 320kpbs )
 18. HY VỀ ĐY BN ANH - HA TẤU SAXO - XUN HIẾU
 19. CHỈ CN NH MẮT - HA TẤU SAXO - XUN HIẾU
 20. TỈNH NGHỆ SĨ - SAXO XUN HIẾU
 21. NHỮNG TNH KHC NHẠC PHP HAY NHẤT VOL 1 - SAXO XUN HIẾU - TẶNG KHANHKHANH
 22. NHỮNG TNH KHC NHẠC PHP HAY NHẤT. Vol 2 - SAXO XUN HIẾU Tặng KHANHKHANH
 23. BNG THỜI GIAN - TRẦN MẠNH TUẤN SAXO
 24. THE BEST of TRẦN MẠNH TUẤN - SAXOPHONE
 25. CHM DƯỚI CƠN MƯA - HO TẤU NHẠC TRỊNH
 26. QUỲNH HƯƠNG - HO TẤU M DỊU TRỊNH CNG SƠN
 27. V THƯỜNG GUITAR - Vol 21 GIỌT LỆ CHO NGN SAU
 28. V THƯỜNG GUITAR Vol 16 - ẢO ẢNH
 29. V THƯỜNG GUITAR- Vol.49 TNH KHC TANGO (320Kbps)
 30. 13 CD'S NHẠC HA TẤU NGOẠI QUỐC LNG MẠN
 31. SPA COLLECTION 2009
 32. VA-THE PIANO COLLECTION VOL.1>>6
 33. THE BEST OF SAD MUSIC (3CD's)
 34. VA- FLAMENCO CD's COLLECTION FOR DH
 35. NHẠC TNH MUN THUỞ HO TẤU PIANO - NGUYỄN NH 9 - CD SVF
 36. VA-VIOLIN LOVE MUSIC COLLECTION
 37. V THƯỜNG GUITAR VOL96 - NHẠC TIỀN CHIẾN 4 - HN VỌNG PHU
 38. ẢO ẢNH - GUITAR SAXOPHONE - CD SVF
 39. RICHARD CLAYDERMAN - THE BEST OF PIANO
 40. V THƯỜNG GUITAR - VOLUME 1
 41. V THƯỜNG GUITAR Vol.025 - NHỮNG TNH KHC BẤT TỬ *** 320Kbps
 42. GITANO FLAMENCO - CON PASION *** 320Kbps
 43. ĐỘC TẤU GUITAR TRUNG NGHĨA LV46
 44. HA TẤU COLLECTION DNH CHO ANH KT, DH V HNMT !!!
 45. NHỮNG TNH KHC BẤT TỬ (VOL 1,2,3,4) - HA TẤU
 46. V THƯỜNG GUITAR VOL. 41 - BUỒN MI QUANH TA
 47. VỌNG CỔ BUỒN - NS MINH VY
 48. LỜI NGUYỆN CẦU - HY ĐẠT - VIOLIN (320kbps)
 49. KHI GIẤC MƠ VỀ - GUITAR VOLUME 3 -192kbps
 50. V THƯỜNG GUITAR VOLUME 80 - TNH KHC Y VN & TRC PHƯƠNG - 192kbps
 51. 161 GREATEST GUITAR'S SONGS!!! HURY UP!!!
 52. TRI TIM MA THU - RELAX PIANO VOL7 - FAFILM
 53. MA THU L BAY - HA TẤU KHIU VŨ TRUNG NGHĨA - THANH LAN CD 068
 54. V THƯỜNG GUITAR 42 - NHN NHỮNG MA THU ĐI
 55. NIỀM VUI GING SINH - HA TẤU - CD LNG VĂN 186
 56. V THƯỜNG GUITAR VOL 104 - TNH CA XUN 320Kbps
 57. NUEVO FLAMENCO - GUITAR
 58. NEW ROMANTICS - CLASSICAL COLLECTION
 59. TM SỰ NGY XUN - HA TẤU - HẢI U 054CD
 60. 100 BEST PIANO CLASSICS - 6 CD
 61. HOI CẢM - HA TẤU GUITAR KIM TUẤN - TRNG DƯƠNG CD
 62. V THƯỜNG GUITAR VOL 034 - TNH KHC L TN HƯƠNG
 63. MỘT CI ĐI VỀ & CHIẾC L CUỐI CNG - HA TẤU
 64. ROMANTIC DREAMS - ARMIK - HA TẤU BOLERO
 65. LET'S DANCE - VOL 12
 66. LET'S DANCE - VOL 11
 67. TNH KHC BUỒN - SAXSOPHONE L TẤN QUỐC - CD VAFACO
 68. LET'S DANCE - VOL 16
 69. LET'S DANCE - VOL 17
 70. LET'S DANCE
 71. LET'S DANCE - VOL 3
 72. LET'S DANCE - VOL 4
 73. LET'S DANCE - VOL 6
 74. LET'S DANCE - VOL 7
 75. LET'S DANCE - VOL 9
 76. LET'S DANCE TANGO COLLECTION
 77. ARMIK - THE BEST OF ARMIK
 78. TNH KHC CHIỀU MƯA - HA TẤU GUITAR - VĨNH TM 3
 79. TIẾNG THU - HA TẤU PIANO - VŨ HỒNG KHANH
 80. TNH KHC TIỀN CHIẾN HA TẤU GUITAR VOL3 - V THƯỜNG
 81. V THƯỜNG 023 - NHẠC KHIU VŨ 2 - V THƯỜNG
 82. TNH YU C ĐƠN - NHẠC TNH GUITAR
 83. V THƯỜNG 100 - TNH KHC MƯA - V THƯỜNG
 84. H NỘI MA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA - HA TẤU - CD LAMOUR 069
 85. ĐM THẤY TA L THC ĐỔ - PIANO SOLO BY SĨ MINH - FAFILM
 86. CUNG THƯƠNG HA ĐIỆU - OLD TUNES IN CONCERT - CD SAIGONAUDIO
 87. GING NGỌC - GUITAR VĨNH TM - CDPN
 88. BODY & SOUL - SAXO TRẦN MẠNH TUẤN
 89. ĐM THNH V CNG - SAXO PQT - CDTD
 90. LOST DREAMS - V THƯỜNG VOL 007
 91. TNH KHC TIỀN CHIẾN I - V THƯỜNG VOL 027
 92. NHẠC KHIU VŨ III - V THƯỜNG VOL 29
 93. HOA TM NGY XƯA - V THƯỜNG VOL 105
 94. NỖI LNG - V THƯỜNG VOL ĐẶC BIỆT
 95. RU KHC MỘNG THƯỜNG - V THƯỜNG VOL 12
 96. DẠ CỔ HOI LANG - HA TẤU TRANH-SO-BẦU
 97. GUITAR GREATEST HITS VOL1
 98. NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TI - HA TẤU PIANO
 99. PAVLO - FANTASIA - HA TẤU GUITAR