PDA

View Full Version : DANH NHÂN VIỆT NAM 1. Nhà thơ BÙI GIÁNG
 2. GIẢI ĐÁP BÍ ẨN ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY
 3. AI LÀ NGƯỜI TRI KỶ CỦA NÀNG KIỀU
 4. AI GIẾT ÔNG NGÔ Đ̀NH DIỆM ? - ST
 5. LỜI TRĂN TRỐI QUAN TRỌNG NHẤT CỦA HƯNG ĐẠO VƯƠNG - ST
 6. NGUYỄN DU và TRUYỆN KIỀU
 7. HẢI THƯỢNG LĂN ÔNG
 8. NHÀ VĂN TRANG THẾ HY VÀ THƠ TRIẾT LUẬN VỀ THÂN PHẬN CON NGƯỜI, CUỘC ĐỜI - V.T.C
 9. ĐINH HÙNG - NHÀ THƠ VIỆT NAM
 10. HỒ XUÂN HƯƠNG - NHÀ THƠ VIỆT NAM
 11. NGUYỄN KHUYẾN - THI GIA VIỆT NAM
 12. CAO BÁ QUÁT
 13. NGUYỄN TRĂI
 14. NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT
 15. PHAN CHÂU TRINH
 16. TRẠNG TR̀NH NGUYỄN BỈNH KHIÊM (1491-1585)
 17. NGUYỄN TRĂI (1380 – 1442): CHÂN DUNG và SỰ NGHIỆP.
 18. NGỌC HÂN CÔNG CHÚA
 19. TƯỚNG MẠO DỊ THƯỜNG CỦA CÁC ÔNG VUA VIỆT
 20. NHÀ THƠ TÔ KIỀU NGÂN TỪ TRẦN Ở SÀI G̉N
 21. THƠ NGUYỄN BÍNH - TƯƠNG TƯ VÀ LỜI B̀NH
 22. NỮ SĨ MINH ĐỨC HOÀI TRINH CỦA "KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU" QUA ĐỜI
 23. NHẠC SĨ HUỲNH CÔNG ÁNH RA MẮT HỒI KƯ "VƯỢT TÙ, VƯỢT BIỂN"