PDA

View Full Version : NGHỆ SĨ - TÁC GIẢ & TÁC PHẨM 1. DANH HÀI VỌNG CỔ VĂN HƯỜNG : VỊ VUA KHÔNG NGAI (St)
 2. DANH HÀI VỌNG CỔ VĂN HƯỜNG : TỪ KẺ Ở ĐỢ BIÊN THÀNH MỘT VỊ VUA (St)
 3. NỮ NGHỆ SĨ HƯƠNG THỦY (Theo Soạn giả Nguyễn Phương)
 4. SOẠN GIẢ LĂO THÀNH NGỌC VĂN (Theo Soạn giả Nguyễn Phương)
 5. BÀI HÀNH ĐÓN TUỔI BỐN MƯƠI - Thanh Nam
 6. "CON ĐƯỜNG T̀NH TA ĐI"
 7. NỮ QUÁI KIỆT KIM NGỌC : MỘT THỜI LÀ MAI Đ̀NH - Việt Khang
 8. ĐOÀN CHUẨN - NHỮNG MỐI T̀NH KHÔNG SỐNG NỔI QUA THU
 9. DUYÊN ANH - NHÀ VĂN CỦA TRẺ THƠ
 10. DUYÊN ANH - CỔ NHẠC VÀ CA DAO
 11. TRỊNH CÔNG SƠN
 12. NGÔ THỤY MIÊN - NGƯỜI NHẠC SĨ TÀI HOA - Quế Phượng
 13. LÊ UYÊN PHƯƠNG : C̉N DẠ KHÚC NÀO CHO T̀NH NHÂN? - ST
 14. AI LÀ TÁC GIẢ LỜI NHẠC "CƠN MƯA PHÙN" CỦA ĐỨC HUY
 15. HÀNH TR̀NH VƯỢT BIÊN CỦA NGUYỄN NGỌC NGẠN
 16. NHẠC "SẾN" LÀ G̀?
 17. KƯ-ỨC VỀ NHẠC-SĨ CHÂU KỲ
 18. TÙNG GIANG - TÔI VỚI TRỜI BƠ VƠ
 19. HỒ DZẾNH - (1916-1991)
 20. THƠ NHẠC HOÀI NIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI LY XỨ - Nguyễn Mạnh Trinh
 21. BÙI GIÁNG - THI SĨ KỲ DỊ
 22. NỮ HOÀNG THẨM THÚY HẰNG
 23. CHÂN DUNG NHẠC SỸ : NGÔ THỤY MIÊN
 24. T.T.K.H. : BÀ LÀ AI?
 25. NỮ NGHỆ SĨ QUỐC HƯƠNG (PARIS)
 26. MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG VỚI THƠ DU TỬ LÊ
 27. LINDA LÊ, NỮ NHÀ VĂN PHÁP GỐC VIỆT MUỐN SỐNG CUỘC ĐỜI ĐƠN ĐỘC ĐỂ SÁNG TẠO
 28. LỆ THU - ĐỊNH MỆNH TỪ MỘT CÁI TÊN…
 29. HỌA MI : YÊU NHAU MỘT THỜI, XA NHAU MỘT ĐỜI...
 30. T̀NH SỬ BÙI GIÁNG-KIM CƯƠNG
 31. CUỘC ĐỜI CH̀M NỔI CỦA ĐỆ NHẤT MỸ NHÂN SÀI G̉N XƯA
 32. ÁO LỤA HÀ ĐÔNG, TRUYỀN THUYẾT VÀ XUẤT XỨ
 33. CẠN NGÀY, NHỚ TÁC GIẢ "CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM"
 34. TƯỞNG NHỚ VƠ HỒNG
 35. CON NGƯỜI THẬT CỦA PHẠM DUY
 36. CHUYỆN ĐỜI CA SĨ ÁI VÂN - HỒI ỨC MỘT ĐÓA HỒNG
 37. NỖI ĐAU CỦA NHỮNG NGHỆ SĨ CHẾT TRẺ
 38. BI KỊCH TRỊNH CÔNG SƠN
 39. KHÁNH LY VÀ CHUYỆN T̀NH BÍ MẬT VỚI HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG
 40. VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC VIỆT DŨNG!
 41. NH̀N LẠI T̀NH SỬ GIỮA THI SĨ HÀN MẠC TỬ VÀ BÀ HOÀNG THỊ KIM CÚC
 42. HAI NỖI SỢ TRONG CUỘC ĐỜI NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN
 43. KHÁNH LY VỀ HÀ NỘI BIỂU DIỄN: BÁO CHÍ VÀ DƯ LUẬN
 44. BƯỚC ĐƯỜNG CỦA CẢI LƯƠNG : D̉ T̀M MỘT THỜI ÂM NHẠC
 45. THƠ TÂM BỆNH
 46. TỪ BIỆT QUỲNH GIAO
 47. VĂN THI SĨ THINH QUANG DƯỚI MÁT CỦA MỘT HẬU BỐI
 48. CA SĨ TUẤN NGỌC: "KHÔNG THÍCH NGƯỜI NGHỆ SĨ SỐNG PHÓNG TÚNG"
 49. THƠ XƯA SÁCH NÁT
 50. MÙA THU CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI, MÙA THU CỦA NHỮNG NỖI BUỒN - DON HỒ
 51. KƯ ỨC VĂN NGHỆ, SÀI G̉N MỘT THUỞ
 52. VIẾT CHO BẠN LẦN CUỐI…
 53. DU TỬ LÊ NÓI VỀ 20 NĂM VĂN HỌC MIỀN NAM (1954-1975)
 54. "NƯỚC RÚT' VÀ "ĐƯỜNG TRƯỜNG" TRONG HÀNH TR̀NH THƠ NGUYỄN LƯƠNG VỴ
 55. CẢM HỨNG GIÁNG SINH CỦA HỒ DZẾNH
 56. CUỐI NĂM, THĂM CHỐN "NHÂN GIAN KHÔNG THỂ HIỂU"
 57. CHUYỆN T̀NH CỦA HOÀNG THI THƠ & LAM PHƯƠNG
 58. TẠ KƯ, SAU MỐI "SẦU Ở LẠI"
 59. PHÂN TÍCH BÀI THƠ ĐÂY THÔN VĨ DẠ
 60. ĐỊNH MỆNH VÀ T̀NH YÊU TRONG T̀NH CA TỪ CÔNG PHỤNG
 61. KỲ NỮ KIM CƯƠNG TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG NGHỆ THUẬT VÀ T̀NH CẢM
 62. THI SĨ LINH PHƯƠNG - ĐỂ TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI
 63. NHỚ LÊ UYÊN PHƯƠNG
 64. CÂY CỔ THỤ CỦA TUỔI HOA ĐĂ RA ĐI
 65. THƠ TRÀO PHÚNG TÚ KẾU
 66. TỪ CHỐI LỢI NHUẬN, NHÂN CÁCH RẠNG NGỜI CỦA HAI NHÀ BÁO ĐẶC BIỆT
 67. HUYỀN THOẠI DẠ LAN
 68. THÁNG SÁU, ĐỌC THƠ THANH NAM
 69. NHẠC PHẠM DUY ĐƯA TÊN TUỔI MINH ĐỨC HOÀI TRINH ĐI XA HƠN
 70. TÁC PHẨM CHÓT CỦA DUYÊN ANH
 71. TƯỞNG NIỆM NỮ DANH SĨ ĐẤT THẦN KINH
 72. HĂY ĐỂ “EM SANG SÔNG”
 73. NHẠC LÍNH
 74. THỜI GIAN QUA NHỮNG VĂN BẢN CŨ
 75. NHÀ VĂN DƯƠNG HÙNG CƯỜNG, MỘT NHÂN CÁCH HIẾM, QUƯ
 76. NGUYỄN NGỌC NGẠN, 20 NĂM, MỘT QUĂNG ĐƯỜNG
 77. HOÀNG CẦM, NHỮNG V̉NG NGUYỆT QUẾ LÀM BẰNG THÉP GAI
 78. ĐINH HÙNG VÀ THI PHẨM ĐẦU TÂY "MÊ HỒN CA"
 79. THƠ Ở SEATTLE
 80. LÊ LẠC GIAO, KẺ ĐỒNG HÀNH VỚI "NHÂN CHỨNG" THỜI GIAN?
 81. THANH NAM, GIẤC NGỦ CÔ ĐƠN
 82. TRẦM TỬ THIÊNG – NHẠC SĨ NHIỆT T̀NH VỚI QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
 83. "CÂU CHUYỆN VĂN CHƯƠNG"
 84. HÀNH TR̀NH MỘT ĐỜI NGƯỜI